محمد رحمانیان

گروه رسانه ای ماح

با یک احساس تکلیف و ادای دین شروع شد درست 15 سال قبل. شروع کار با یک دوربین معمولی و یک سیستم کامپیوتری ساده از زیر زمین خودِ مسجد.در ابتدا، کارها خلاصه می شدند در ثبت خاطرات رزمندگان دفاع مقدس، به مرور زمان یادگرفتیم و یاد دادیم، بزرگ شدیم و تبدیل شدیم به یک خانواده.تولیدات ازسطح پخش در فضای مسجد آنهم برای یک جمعیت چند صد نفری با گذر زمان و کسب تجربه رسیدند به پخش تلوزیونی.متوقف نشدیم حتی بعد از اینکه در زمینه تولید مستند، کانون برتر کشور شدیم و در جشنواره مجازیست چهره شاخص رسانه ای استان فارس لقب گرفتیم.با توجه به نیاز یک واحد جدید به گروه اضافه کردیم.

واحد موشن گرافیک ،سخت بود اما موفق شدیم. بیش از 300 دقیقه موشن گرافیک در کمتر از 4 سال ، همکاری با مراکز فیلم سازی معتبر انقلابی در این سالها تبدیل شده است به یک امر تکراری .بلند پروازی ما رسید به بیش از 40 شبکه بین المللی . ساخت مستند و موشن هایی بعضا با 4 زبان، نشان از عمق و ارزش تولیدات گروه رسانه ای ماح دارد.مقام اول “سومین جشنواره تلوزیونی مستند” و راهیابی مداوم به جشنواره های مختلف نظیر حقیقت، عمار، حضور، ققنوس و رهاورد سرزمین نور از دل بیش از 3000 دقیقه تولیدات ما در این سالها بیرون آمده است